Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

Kompleksowe i w rozsądnej cenie e-learningowe (on-line) szkolenie w zakresie BHP niezbędne dla każdej Firmy, po jego odbyciu pracodawca lub osoba pełniąca służbę BHP w zakładzie może przeprowadzać szkolenia wstępne, okresowe pracowników, posiada wiedzę i wzory druków niezbędnych m. in. do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz innych obowiązków związanych z BHP w zakładzie Pracy.

Uwaga - w zakresie szkolenia niezbędna, wzorcowa dokumentacja bhp.