Projekt i wykonanie Wytwórnia Marketingu

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 66/6

05-300 Mińsk Mazowiecki
Celinów 68 A

siedziba:

NIP: 826-219--04-02

REGON: 147130071

Kancelaria Podatkowa MMP Sp. z o.o.

biuro@ipodatkowo.pl

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 07:00 - 15:00

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia spółki

Sprawozdanie sporządza się na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu. Sprawozdanie powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia należy opracować przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Jeśli spółka nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych – ze względu na nieosiąganie obrotów wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* – to sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie:

  • podsumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych,

  • spisu z natury, a także innych dokumentów pozwalających sporządzić takie sprawozdanie (art. 101 Kodeksu spółek handlowych).

 

*Jeśli przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych 2 mln euro, to spółka musi prowadzić księgi rachunkowe.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sporządzeniem sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Wiadomość
Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z informacjami, iż administratorem Twoich danych osobowych będzie MMP Sp. z o.o. z siedzibą w Celinów 68A, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Przysługują Ci prawa dostępu do swoich danych, ich poprawiania bądź usunięcia. Dowiedz się więcej, jak przetwarzamy Twoje dane.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Klauzula informacyjna 

ul. Warszawska 66/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki